Archive

Volume 4, Number 4 / August issue 2018
Melek Ersoy Karaçuha, Ayşenur Uslu, H.Demet Cabar
Evaluation of approaches of nursing students to occupational health and safety
Abstract

This research was carried out to evaluate the approach to the occupational health and safety of nursing students who are educated at Department of Nursing - Sinop University School of Health. The research which is descriptive was carried out between May-June 2016 with 304 nursing students who accepted to participate to the research. The research data was obtained from a questionnaire with totally 25 questions prepared by the researchers, including questions about socio-demographic characteristics, questions about legislation related to occupational health and safety, questions about occupational health and safety related professional approaches. In the findings of this research, it was found that the relationship between the classes in which the nursing students are being educated and given answers to some questions which evaluate occupational and legislative approaches to occupational health and safety is significant (p <0.05) and according to the ANOVA test, the difference between these questions and the classes is significant (p <0.05) and according to Tamhane's T2 test, it was determined that this difference increase according to class grade. As a result of this research, it has been determined that nursing students have very knowledgeable, positive and gratifying approaches intended for protecting the health of themselves and patients / healthy individuals in terms of occupational health and safety. In addition, due to the risks related to occupational health and safety that may be encountered in working conditions, in order to draw their attention and reinforce their knowledge it may be suggested to place occupational health and safety related courses into their curriculum.
Keywords: Occupational health and safety, nursing, education

Cite this article:
Melek Ersoy Karaçuha, Ayşenur Uslu, H.Demet Cabar. Evaluation of approaches of nursing students to occupational health and safety. Acta Scientiae et Intellectus, 4(4)2018, 7-23.


REFERENCES

 1. ACAR OSGB, 2017. Güvenlik ve sağlık işaretleri önemi nedir? https://www.acarosgb.com.tr/guvenlik-ve-saglik-isaretleri-onemi-nedir/, March,2018.
 2. Akgün, S. 2015. Sağlık sektöründe iş kazaları. Sağlık Akademisi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, 67-75.
 3. Altıok, M. Kuyurtar, F. Karaçorlu, S. Ersöz, G. Erdoğan, S. 2009. Sağlık çalışanlarının delici kesici aletlerle yaralanma deneyimleri ve yaralanmaya yönelik alınan önlemler. M.Ü. Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 3, 70-79.
 4. Akarsu, H. Güzel, M. 2016. Kimyasal Tehlikelerde Güvenlik Yönetimi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, Ocak 2016, Ankara.
 5. Ayrancı, U. Kosgeroğlu, N.,2004. Needlestick and sharps injuries among nurses in the healthcare sector in a city of western Turkey. Journal of Hospital Infection, 58, 216-223.
 6. Ayrancı, Ü. Yenilmez, Ç. Günay, Y. Kaptanoğlu, C. 2002. Çeşitli sağlık kurumlarında ve sağlık meslek gruplarında şiddete uğrama sıklığı. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 3, 147-154.
 7. Bahçecik, N. Öztürk, H. 2009. The Occupational Safety And Health In Hospital From The Point Of Nurses. Colleguim Antropologicum, 33: 1205-14.
 8. Bayhan, S. 2005. Ankara Üniversitesi Cebeci Sağlık Yüksekokulu hemşirelik bölümü öğrencilerinin ve Tıp Fakültesi hemşirelerinin mesleki riskler konusunda bilgi düzeyi. Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 9. Beyaz Kod Talimatı (Personel Güvenliği) Kod.Yön.Tl.023 Yay.Trh.Eylül 2011 Rev.Trh: Mart 2013 Rev.No.4 Sayfa No.1/2.
 10. Büyük, E.T. Rizalar, S. Yüksel, P. Yüksel, V.T. 2016. Öğrencilerin delici kesici aletlerle yaralanma deneyimleri ve bu konuda uygulama alanında yapılan eğitimin bilgi düzeylerine etkisi. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt: 1, Sayı 1, 1-11.
 11. Camerino, D. Estryn-Behar, M. Conway, P.M. van der Heijden, B.I.J.M. Hasselhorn, H.M. 2008. Work-related factors and violence among nursing staff in the European NEXT study: A longitudinal cohort study. International Journal of Nursing Studies, 45, 35-50.
 12. Coşkun, S. Öztürk., A.T. 2010. Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemşirelerinde Şiddete Maruz Kalma Durumlarının İncelenmesi. M.Ü. Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt 3; Sayı 3, 16-23.
 13. Demir, G. 2013. Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin şiddete maruz kalma durumlarının incelenmesi. İ.Ö,. Sağlık bilimleri Dergisi, 3 (1), 25-28.
 14. Dizdar E. 2002. İş güvenliği. ABP Yayınevi & Matbaacılık, Ankara-. ss: 98.
 15. Doğan, H. Sözen, H. 2016. Sağlık çalışanlarında kesici delici alet yaralanmalarının değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 32 (2), 35-43.
 16. Doğru, B.V. Akyol, A. 2018. Hemşirelik Öğrencilerinde Kesici ve Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi. ACU Sağlık Bil. Dergisi, 9(1):59-66.
 17. Gökçe, T.,Dündar, C. 2008. Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde Çalışan Hekim ve Hemşirelerde Şiddete Maruziyet Sıklığı ve Kaygı Düzeylerine Etkisi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15(1), 25-28.
 18. Irmak, Z. Baybuga, M.S. 2011. Needlestick and sharp injuries among Turkish nursing students: A cross-sectional study. Int. J. of Nursing Practise, 17, 151-157.
 19. Kahriman, İ., 2014. Hemşirelerin sözel ve fiziksel şiddete maruz kalma durumlarının incelenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 5(2), 77-83.
 20. Karataş, B., Çelik, S.S., Koç, A., 2016. Hemşirelik öğrencilerinin kesici-delici aletlerle yaralanmaya ilişkin bilgi düzeylerinin ve tutumlarının incelenmesi. Bozok Tıp Dergisi, 6 (4), 21-9.
 21. Kazandere, H., 2016. Kamu hastanelerinde çalışanlara yönelik beyaz kod uygulaması: Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde bir uygulama. Adnan Menderes Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 165 s.
 22. Kişioğlu, A.S., Öztürk, M., Uskun, E., Kırbıyık, S., 2002. Bir üniversite hastanesi Sağlık personelinde kesici delici yaralanma epidomiyolojisi ve korunmaya yönelik tutum ve davranışlar. T. Klin. Tıp Bilimleri, 22, 390-396.
 23. Kwok, R.P.W., Law, Y.K., Li, K.E., Ng, Y.C., Cheung, M.H., Fung, V.K.P., Kwok, K.T.T., Tong, J.M.K., Yen, P.F., Yen, Leung, W.C., 2006. Prevalence of workplace violence against nurses in Hong Kong. Hong Kong Med. J., Vol 12, No 1, 6-9.
 24. Mangırlı, M., Özşaker, E., 2014. Cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin kesici ve delici tıbbi aletlerle yaralanma durumlarının incelenmesi. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırma Dergisi, Sayı 1, Cilt 1, 1-10.
 25. Meydanlıoğlu, A., 2013. Sağlık çalışanlarının sağlığı ve güvenliği. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(3): 192-199.
 26. NIOSH (The National Institute for Occupational Safety and Health), 2005. Guidelines for Protecting the Safety and Health of Health Care Workers, NIOSH Publication No. 88-119. http://www.cdc.gov/niosh/docs/88-119/, April, 2018..
 27. Özkan, Ö., Emiroğlu, O.N., 2006. Hastane Sağlık Çalışanlarına Yönelik İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetleri. Cumhuriyet Üniversitesi, Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 10 (3), 3-51.
 28. Öztürk, Y.E., Kıraç, R., Kırlıoğlu, M., 2015. Hemşire ve teknisyenlerin iş güvenliği tutumlarının incelenmesi. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 1, 167-180.
 29. Parlar, S., 2008. Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı. TAF Preventive Medicine Bulletin, 7(6) 547-554.
 30. Resmi Gazete, 2012. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/12/20121226-11.htm, April, 2018.
 31. Rikhardsson, P.M., Impgaard, M,. 2004. Corporate cost of occupational accidents: an activity-based analysis. Accident Analysis & Prevention,: 36, 173-182 Denmark.
 32. Samancıoğlu, S., Ünlü, D., Durmaz-Akyol, A., 2013. Yoğun bakımda çalışan hemşirelerin kesici delici aletle yaralanma durumlarının incelenmesi. Andolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 16(1), 43-49.
 33. Shoghi, M., Sanjari, M., Shirazi, F., Heidari, S., Salemi, S., Mirzabeigi, G., 2008. Workplace violence and abuse against nurses in hospitals in ıran. Asian Nursing Research. 2(3):184–93.
 34. Solmaz, M., Solmaz, T., 2017. Hastanede iş sağlığı ve güvenliği. G.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, 6 (3), 147-156.
 35. Uğurlu, N., Ylmaz, B., Karacak, F., 2010. İki farklı hastanede çalışan hemşirelerin mesleki risk faktörlerinin belirlenmesi. İ.Ü.F.N. Hemşirelik Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, 19-25.
 36. Yazar, S., Yücetaş, U.Y., Zulcan, S., 2016. Sağlıkçalışanlarının delici kesici aletler ile gerçekleşen yaralanma deneyimleri ve yaralanmaya yöelik alınacak tedbirler. İstanbul Med. J., 17, 5-8.
 37. Yıldırım, S.A., Gerdan, S., 2017. Hastane öncesi acil sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki mesleki riskleri. Hastane Öncesi Dergisi, Cilt: 2. Sayı: 1, 37-49.
 38. Wilburn, S.Q., Eijkemans, G., 2004. Preventing Needlestick Injuries among Healthcare Workers: A WHOICN Collaboration. International Journal of Occupational and Environmental Health, 10(4): 451–56.