Archive

Volume 4, Number 1 / February issue 2018
Huriye Demet Cabar, Merve Altay, Birsen Altay, Melek Ersoy Karaçuha
Children and play
Abstract

It is aimed to give information about the child and play in this article by compiling the literature. In the article has been mentioned about play areas, the effects of play on children according to age groups, play and development and computer game dependency. As a result; the game is very important for the child, and nowadays the variety of games is increasing with technology.
Keywords: children, play, development

Cite this article:
Huriye Demet Cabar, Merve Altay, Birsen Altay, Melek Ersoy Karaçuha. Children and play. Acta Scientiae et Intellectus, 4(1)2018, 66-71.


REFERENCES

 1. Akçay, D. Özcebe, H. 2012. Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların ve Ailelerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. Çocuk dergisi, 12, (2): 66-71.
 2. Akınbay, H. 2014. Okul Öncesi Dönemde Oyunun Önemi ve Çocukların Motor Gelişim Üzerine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya, 64 s.
 3. Atay, M. 2011. Erken Çocukluk Döneminde Gelişim-2. Kök yayıncılık, Ankara, 128 s.
 4. Başal, H.A. 2007. Geçmiş yıllarda Türkiye’de çocuklar tarafından oynanan çocuk oyunları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi XX (2): 243-266.
 5. Çelen, F.K. Çelik, A. Seferoğlu, S.S. 2011. Çocukların internet kullanımları ve onları bekleyen çevrim-içi riskler. Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri.
 6. Gökşen, C. 2014. Oyunların çocukların gelişimine katkıları ve Gaziantep çocuk oyunları. A.Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü dergisi [TAED] 52: 229-259.
 7. Hesselgrave, J. (Editor: Hockenberry, M.J., Wilson, D.) 2009. Developmental influences on child health promotion. Wong’s Essentials of Pediatric Nursing. 8th ed., Canada, 85-86.
 8. Horzum, M.B. Ayas, T. Çakır Balta, Ö. 2008. Çocuklar için bilgisayar oyun bağımlılığı ölçeği. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik dergisi, III, (30).
 9. Koçyiğit, S. Tuğluk, M.N. Kök, M. 2007. Çocuğun gelişim sürecinde eğitsel bir etkinlik olarak oyun. KKEFD/JOKKEF, (16).
 10. Öğretir, A.D. 2008. Oyun ve oyun terapisi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, (22): 94-100.
 11. Sevinç, M. 2004. Erken Çocukluk Gelişimi Eğitiminde Oyun. Morpa Kültür yayınları, İstanbul, 263 s.
 12. Toksoy, A.C. 2010. Yarışma niteliği taşıyan geleneksel çocuk oyunları. Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, 2, (1): 205-220
 13. Ünal, M. 2009. Çocuk gelişiminde oyun alanlarının yeri ve önemi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi, 10, (2): 95-109.
 14. Yalçınkaya, T. 1993. 0-6 yaş arasında oyun ve oyuncaklar. M.Ü.Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (5): 169-174.
 15. Yalçınkaya, T. Çağlak, S. 1998. Oyun ve oyuncakların hareket gelişime katkıları. M.Ü.Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri dergisi, (10): 319-326.
 16. Yılmaz, S. Bulut, Z. 2003. Kentsel mekanlarda çocuk oyun alanlarının yeri ve önemi: Erzurum örneği. Milli Eğitim Dergisi, (158).
 17. Oyunun Çocuk Gelişimine Etkisi ve Çocuk Oyun Alanları Tasarım Kriterleri. http://www.planlama.org/index.php/aratrmalar/makaleler/60-oyunun-cocuk-geliimine-etkisi-ve-cocuk-oyun-alanlar-tasarm-kriterleri, 02/12/2015, April 2018.
 18. Türk Dil Kurumu. http://tdk.gov.tr/02/12/2015, April 2018.