Archive

Volume 4, Number 5 / October issue 2018
Elif Aydin, Mustafa Baş, Burçin Ölçücü, Alpay Bülbül
Investigation of constant attention skills of hearing impaired individuals who do and don’t do sports in terms of some variables
Abstract

The purpose of this research; is the study of constant attention skills in hearing impaired individuals who do and do not play sports in terms of some variables. A total of 101 hearing-impaired people living in Trabzon, 43 individuals aged 12-17 who regularly sport and 58 individuals who do not play sports participated in the research. The personal information form developed by the researcher in the study and the Burdon Attention Test were used to determine the attentiveness of the participants. Kruskal Wallis H test and Mann Whitney U tests were used in the statistical analysis of the data obtained in the study. Statistically significant level of significance was determined as p <0,05.
As a result of the research, it was found that the attentional level of hearing impaired individuals who did not exercise showed a statistically significant difference according to age, hearing aid use status (p <0.05); it was determined that the attentional levels of hearing impaired individuals who did not exercise did not differ significantly according to gender and the reasons of hearing impairment (p> 0.05).
It was determined that the level of attention was significantly different according to the sex in the hearing impaired individuals who played sports (p <0.05); (p> 0.05), the level of attentiveness of the hearing impaired individuals who did sports did not show any significant difference according to age, reasons for hearing impairment, and hearing aids usage.
As a result, it can be said that the hearing impaired individuals who sports are more attentive than hearing impaired people who do not exercise.
Keywords: Disabled, Sports, Attention

Cite this article:
Elif Aydin, Mustafa Baş, Burçin Ölçücü, Alpay Bülbül. Investigation of constant attention skills of hearing impaired individuals who do and don’t do sports in terms of some variables. Acta Scientiae et Intellectus, 4(5)2018, 6-14.


REFERENCES

 1. Adsız, E. (2010) “İlköğretim çağındaki öğrencilerde düzenli yapılan sporun dikkat üzerine etkisinin araştırılması”. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. İzmir.
 2. Akcınlı, N. (2005). “Sekiz yaş grubu çocuklarda hareket eğitimi ile dikkat ve hafıza gelişimi arasındaki ilişki”. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Manisa.
 3. Alyanak, B. (2007). “Özürlü çocuk ve aile”. Özürlüler’07 Kongre ve Sosyal Etkinlikleri Kongre Bildirileri Kitabı, s. 88-90, 06-09 Aralık, İstanbul.
 4. Asan, R. (2011). “Sekiz haftalık masa tenisi egzersizinin 9-13 yaş arası çocuklarda dikkat üzerine etkisi”. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 5. Avcıoğlu, H. (2010). “İşitme yetersizliği olan öğrenciler. Özel gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim”. İbrahim H. Diken (Editör). s. 167-215. 3. Baskı. Ankara: Pegem Akademi.
 6. Aytan, G.K. (2010). “Ortaöğretim öğrencilerinin sosyalleşmelerinde sporun etkileri”. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi, Ankara.
 7. Barker, D.H., Quittner, A.L., Fink, N.E., Eisenberg, L.S., Tobey, E.A., Niparko, J.K. (2009). “Predicting behavior problems in deaf and hearing children: the influences of language, attention, and parent–child communication”. Development and Psychopathology, 21(2): 373-392.
 8. Bayansalduz, M. (2014). An Investigation into the State-Trait Anger Expression Level of Taekwondo Students Attending High School. The Anthropologist, 18(3), 921-926.
 9. Bayansalduz, M. (2012). Analyzing the relationship between task and ego orientation, collective efficacy and perceived coaching behavior: A research on footballers. Energy Education Science and Technology Part B-Social and Educational Studies, 4(1), 481-494.
 10. Bayrakdar, U., Çuhadar, C. (2015) “İşitme engelliler okullarında bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretim amaçlı kullanımının incelenmesi”. Trakya Üniv. Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2):172-191.
 11. Bingol, E., & Bayansalduz, M. (2016). Evaluating the Level of Exercise Dependence and Psychological Resilience of Athletes from Different Branches. The Anthropologist, 24(3), 827-835.
 12. Bozan, A., Akay, Y. (2012). “Dikkat geliştirme eğitiminin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin dikkatlerini toplama becerilerine etkisi”. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(6): 53-66.
 13. Brickenkamp, R., Bleck, I., Dzida, W., Heinrich, P., Hellwig, H.J., Krüger- Naumann, R., Rothe, R., Speck, D., Speck, R., Thiede, L. (1975). “Handbuch psychologischer und paedagogischertests”. Göttingen: Verlag für Psychologie.
 14. Çağlar, E., Koruç, Z. (2006). “d2 Dikkat testinin sporcularda güvenirliği ve geçerliği”. Hacettepe Journal of Sport Sciences, 17(2): 58-80.
 15. Gür, Y. (2016). “İşitme Engelli Sporcuların Sürekli Dikkat Becerilerinin Sporcu Olmayanlarla Karşılaştırılması” Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş
 16. Horn, D.L., Davis, R.A.O., Pisoni, D.B., Miyamoto, R.T. (2005). “Development of visual attention skills in prelingually deaf children who use cochlear implants”. Ear Hear, 26(4): 389-408.
 17. Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. (15. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 18. Kaymak, S. (2003). “Dikkat toplama eğitimi programının ilköğretim 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin dikkat toplama becerilerinin geliştirilmesine etkisi”. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.
 19. Küçük, V., Koç, H. (2004). “Psiko-sosyal gelişim süreci içerisinde insan ve spor ilişkisi”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10: 131-141
 20. Malkoç, T., Ceylan, F. (2012). “Okul öncesi dönem işitme engelli çocuklarda müzik eğitiminin sözel açıklama becerilerine etkisi”. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2): 59-65.
 21. MEB. (2014). “Çocuk gelişimi ve eğitimi”. Bilişsel gelişim. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 22. Merdan, Ö. (2016). “Dikkat ve koordinasyon çalışmalarının anaerobik yorgunluk altındaki dikkat, el-göz koordinasyonu ve reaksiyon süresi performansına etkisinin incelenmesi”. Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Antalya.
 23. Özdoğan, B., Ak, A., Soyutürk, M. (2005). “Dikkat eksikliği ve hiperaktivite/aşırı hareketlilik bozukluğu olan çocukların eğitiminde öğretmen el kitabı”. Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi, Ankara.
 24. Özgür, İ. (2008). “Engelli çocuklar ve eğitimi”. Özel eğitim. İkinci Baskı. Karahan Kitabevi. Adana.
 25. Özgür, İ. (2011). “İlköğretimde kaynaştırma”. Karahan Kitabevi. Adana.
 26. Öztürk, M. (2011). “Türkiye’de engelli gerçeği”. İstanbul: MÜSİAD Cep Kitapları.
 27. Schücker, L., Hagemann, N., Strauss, B., Völker, K. (2009). “The effect of attentional focus on running economy”. Journal of Sports Sciences, 27(12): 1241-1248.
 28. Soyer, F., Can, Y., Güven, H., Hergüner, G., Bayansalduz, M., & Tetik, B. (2010). Sporculardaki başarı motivasyonu ile takım birlikteliği arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 226-239.
 29. Soysal, A.Ş, Yalçın, K., Can, H. (2008). “Bilişsel psikoloji kapsamında yer alan dikkat teorileri”. New/Yeni Symposium Journal, 46(1): 35-41.
 30. Tunç, A. (2013). “Golf Sporu Yapan Çocukların Dikkat Düzeylerinin İncelenmesi”. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 31. Vine, S.J., Wilson, M.R. (2011). “The influence of quiet eye training and pressure on attention and visuo-motor control”. Acta Psychologica, 136(3): 340-346.
 32. Yaprak, P., Amman, M.T. (2009). “Sporda kızlar ve sorunları”. Türkiye Kick Boks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi, 2 (1): 39-49.
 33. Yarımkaya, E., Akandere, M., Topal, A. (2015). “Çocuklarda sprint antrenmanlarının dikkat üzerine etkisi”. Uluslararası Hakemli Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, 5(14): 83-95.
 34. Yetim, A. A. (2014). Engelliler sporuna sosyolojik yaklaşım. II. Uluslararası Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, s. 3-9, 2-4 Mayıs, Batman.
 35. Yurdakul, N.A., Çamlıyer, H., Karabulut, N., Soytürk, M. (2012). “Sekiz yaş grubu çocuklarda hareket eğitiminin dikkat ve hafıza gelişimine etkileri”. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 14(1): 103-108.