Archive

Volume 4, Number 5 / October issue 2018
Huriye Demet Cabar, Gokay Taskaya, Nazli Soyler
Breast milk, omega-3, omega-6 fatty acids and pediatric nursing approach in hospital administration
Abstract

The relevant literature is searched this article was aimed to give information about breast milk, Omega-3, Omega-6 Fatty Acids and Pediatric Nursing Approach in this article. For this reason, a literature search was made and an article of review type was written. The main focuses are the fatty acids, the effects of fatty acids on infant development, breast milk and omega fatty acids, the effect of consuming fish on breast milk fatty acids and the pediatric nursing approach in hospital management. As a result, increasing the omega-3, omega-6 fatty acid content in the mother's milk will enable these essential fatty acids to pass through to the baby and contribute to the growth and development of the baby. Therefore, it is important to give mothers information about consumption of omega-3, omega-6 fatty acids in the nursing approach.
Keywords: Breast milk; Omega-3; Omega-6; Fatty acids’; Pediatric nursing; Hospital administration

Cite this article:
Huriye Demet Cabar, Gokay Taskaya, Nazli Soyler. Breast milk, omega-3, omega-6 fatty acids and pediatric nursing approach in hospital administration. Acta Scientiae et Intellectus, 4(5)2018, 30-42.


REFERENCES

 1. Ay, E., 2016. Son Trimesterde Ve Laktasyonda Omega Desteği Alımının, Anne Sütü Yağ Asitleri Düzeyleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Medipol Üniversitesi. İstanbul.
 2. Turan H, Erkoyuncu İ., Kocatepe, D., 2013. Omega -6, Omega-3 Yağ asitleri ve Balık. Yunus Araştırma Bülteni (2):45-50.
 3. Konukoğlu, D., 2008. Omega-3 ve omega-6 yağ asitlerinin özellikleri, etkileri ve kardiyovasküler hastalıklar ile ilişkileri. Turk Aile Hek. Dergisi 12(3): 121-129.
 4. Metin S. 2011. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Omega-3 Yağ Asidinden Zengin Diyetin İnflamasyon, Solunum Fonksiyonu ve Yaşam Kalite Düzeyleri Üzerine Etkisi. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.
 5. Çelebi, S., Kaya, H., Kaya A., 2017. Omega-3 Yağ Asitlerinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri. Cilt 32. Vol, 2. 105 – 112.
 6. Şensöz, M, G., 2016. Gebelik ve laktasyon döneminde yapılan omega-3 yağ asidi desteğinin anne sütü Omega-3 yağ asitleri düzeyine etkisi.
 7. Altınkılıç, S., 2010. PC12 Hücrelerinde Risperidon ve Balık Yağının Antioksidan Düzeyleri ve Sitozole Kalsiyum Akışı Üzerine Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı. Tıpta Uzmanlık Tezi. Isparta.
 8. Gebauer, S., Harris, W., Kris-Etherton, P. M., and Etherton T. D., 2006. n3 Fatty acid dietary recommendations and food sources to achieve essentiality and cardiovascular benefits.Am J Clin Nutr. 2006 Jun;83(6 Suppl):1526S-1535S.
 9. Özer, S., 2013. Psöriazisli Hastaların Eritrosit Membran Omega-6/Omega-3 Yağ Asidi Oranı Ve Bu Oranın Hastalık Aktivitesiyle İlişkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı.
 10. Bilgi, Z, Z., 2016. Gebelik Döneminde Beslenme Durumunun, Kordon Kanı Yağ Asitleri Düzeyleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. Medipol Üniversitesi. Yüksek Lisans Tezi.
 11. Li, H., Ruan, X. Z., Powıs, S. H., Fernando, R., Mon, Y. W. Wheeler, D. C., Moorhead, C. F. and Varghese Z., 2005. EPA and DHA reduce LPS-induced inflammation responses in HK-2 cells: Evidence for a PPAR-c–dependent mechanism. Kidney International, Vol. 67 pp. 867–874.
 12. Larsen, H. R. 2000. Fishoils: The essential nutrients International Health News. Issue: 102.
 13. Gogus, U., Smith, C., 2010. n-3 Omega fatty acids: a review of current knowledge. Int. J. Food Sci. Technol. 45: 417–436.
 14. Eliaçık, K., Yenigün, A., 2012. Astım patogenezi üzerine omega-3 yağ asitlerinin olası etkileri. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi; 2(2):55-61.
 15. Türk Gıda Kodeksi Beslenme Ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği. 2017. Resmi Gazete Tarihi: 26. 01. 2017 Resmi Gazete Sayısı: 29960 Mükerrer.
 16. Çakmakçı, S., Tahmas Kahyaoğlu, D., 2012. Yağ Asitlerinin Sağlık ve Beslenme Üzerine Etkilerine Genel Bir Bakış. Akademik Gıda 10(1). 103-113.
 17. Kelishadi, R., Hadi, B., Iranpour, R., Khosravi-Darani, K., Mirmoghtadaee, P., Farajian, S., 2012. et al. A study on lipid content and fatty acid of breast milk and its association with mother’s diet composition. Journal of Research in Medical Sciences, September.
 18. TÖBR 2015 Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi., http://www. bdb. hacettepe. edu. tr/TOBR_kitap. pdf. Erişim Tarihi: 27. 01. 2018.
 19. Das, NU. 2006. Essential fatty acids- A review. Curr Pharm Biotechnol; 7: 467-82.
 20. Özmen, Ö., 2013. Omega-3 Ve Omega-6 Yağ Asidlerinin Üre Fraksiyonlama Ve Enzimatik Yöntemler İle Konsantrasyonu. İstanbul Üniversitesi. Yüksek Lisans Tezi.
 21. Watkins, S. M., German, J. B., 2002. Unsaturated fatty acids, in Food Lipids Chemistry, Nutrition and Biotechnology, Editor: Casimir C. Akoh, David B. Min, Markel Dekker Press, sayfa 559-588.
 22. Akbulut, G., 2016. Omega Yağ Asitleri ve Sağlık Üzerine Etkileri. Ankara Eczacılar Odası. Ankara.
 23. Kocatepe, D., Turan, H., 2018. Balık yağları, DHA, EPA ve Sağlık. Türkiye Klinikleri. 2018;4(1):62-7.
 24. Canpolat, E., 2015. Araşidonik Asit Metabolitlerinin Oluşum Mekanizması Ve Bazı Hastalıklardaki Rolü. Electronic Journal of Vocational Colleges-December.
 25. Aydın, A., 2004. Sağlımız ve Omega-3 Yağ asitleri. İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri. Sağlıkta Ve Hastalıkta Beslenme Sempozyumu Dizisi no 41 s, 181-189.
 26. Garipoğlu, G., 2010. Gebelikte Beslenme Durumunun Anne Sütü Lipit İçeriği Ve Yağ Asitleri Bileşimi Üzerine Etkisinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ens. Ankara.
 27. Sarı, İ., 2018. Sağlıklı Beslenme Başucu Kitabı. E-book. Erişim Tarihi: 02. 02. 2018. https://books.google.com.tr/books?id=8V5EDwAAQBAJ &hl=tr&num=13. sy 402.
 28. Gökçay, G., Garipağaoğlu, M., 2002. Çocukluk Ve Ergenlik Döneminde Beslenme. Sy 28. ISBN: 975-92741-0-8.
 29. Rediger ND, Othman RA, Suh M, Moghadasian MH. 2009. A Systemic Review of the roles of n-3 fatty acids in health and disease. J Am Diet Assoc. 109: 668- 79.
 30. Ergün E. 2008. Kritik Hastalarda Omega-3 Yağ Asitleri Kullanımının Mortalite Oranı, Yoğun Bakımda Kalış Süresi Ve İnfeksiyon Oranı Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reaminasyon Kliniği, Uzmanlık Tezi. İstanbul.
 31. Türkiye Beslenme Ve Sağlık Araştırmaları. TBSA. 2010. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme Ve Diyetetik Bölümü: Beslenme Durumu Ve Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Sonuç Raporu. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 931, Ankara 2014.
 32. FAO, 2008. Fats and fatty acidsin human nutritionReport of an expert consultation. http://www. fao. org/3/a-i1953e. pdf. Erişim Tarihi: 06. 02. 2018.
 33. Koletzko B, Lien E, Agostoni C et al. 2008. The roles of long-chain polyunsaturated fatty acids in pregnancy, lactation and infancy: review of current knowledge and consensus recommendations. J. Perinat. Med. 36(1), 5–14.
 34. Simopoulos AP, Leaf A, Salem Jr N. 2000. Statement on the essentiality of and recommended dietary intakes for ω−6 and ω−3 fatty acids. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids; 63: 119-21. https://ipfs. io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Omega-3_fatty_acid. html
 35. Gültekin, F., 2014. Fark Etmeden Yediklerimiz Gıda Katkı Maddeleri. 1. Baskı. İstanbul. E book. https://books.google.com.tr/books?id= cAJyCQAAQBAJ&lpg=PT21&ots=gw4h1dhbhZ&dq=beslenme%20tipleri%20bat%C4%B1&hl=tr&pg=PT2#v=onepage&q=beslenme%20tipleri%20bat%C4%B1&f=false Erişim Tarihi: 16. 02. 2018
 36. Ölmez, E., 2015. Beslenme Ve Diyet Polikliniğine Başvuran Obez Hastaların Zayıflama Amacıyla Daha Önceden Uyguladıkları Yöntemler. Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi.
 37. Bal Yılmaz, H., Bolışık, B., 2013. Editörler Conk, Z., Başbakkal, Z., Bal Yılmaz, H., Bolışık, B., pediatri hemşireliği. Akademisyen Tıp Kitapevi. ISBN: 978-605-464-936-5. sy 244.
 38. Eroğlu Samur G. 2012. Anne Sütü. S. B - Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü. S. B. Yayın No: 726 ISBN: 9 78-975-590-242-5. Sy 7-8.
 39. Lessen R, Kavanagh K. 2015. Position of the academy of nutrition and dietetics: promoting and supporting breastfeeding. J Acad Nutr Diet. 2015 Mar;115(3):444-9. doi: 10. 1016/ j. jand. 12. 014.
 40. American Dietetic Association (ADA). 2009. Position of The American Dietetic Association: Promoting and supporting breastfeeding. J Am Diet Assoc 2009; 109:1926-42.
 41. Martin, CR., Ling, P., Blackburn, GL., 2016. Review of infant feeding: key features of breast milk and infant formula. Nutrients 8:279,
 42. WHO 2002. Fıfty-Fıfth World Health Assembly. A55/15. http://apps. who. int/gb/archive/pdf_files/WHA55/ea5515. pdf. Erişim tarihi: 23. 02. 2018
 43. Aydın, İ., Turan, Ö., Aydın, FN., KOÇ, E., Hirfanoğlu, İM., Akyol, M., 2014. Comparing the fatty acid levels of preterm and term breast milk in Turkish women. Tübitak Turk J Med Sci 44:305-10.
 44. Chang, N., Jung, JA., Kim, H., Jo, A., Kang, S., Lee S 2015. ve ark. Macronutrient composition of human milk from Korean mothers of full term infants born at 37-42 gestational weeks. Nutrition Research and Practice 9(4):433-8.
 45. Huffman SL, Harika RK, Eilander A, Osendarp SJM. 2011. Essential fats: how do they affect growth and development of infants and young children in developing countries? A literatüre review. Matern Child Nutr. (Suppl. 3) p. 44- 65.
 46. Jensen, Craig, L., Maude M., Anderson, R. E., Heird, W. C. 2000. “Effect of Docosahexaenoic Acid Supplementation of Lactating Women On The Fatty Acid Composition of Breast Milk Lipids and Maternal and Infant Plasma Phospholipids”, American Journal of Clinical Nutrition, 71 (1), 292-299.
 47. Al-Tamer YY, Mahmood AA. 2006. The influence of Iraqi mothers socioeconomics status on their milk lipid content. Eur. J. Clin. Nutr; 60(12): 1400-5.
 48. Bopp M, Lovelady C, Hunter C, Kinsella T. 2005. Maternal diet and exercise: effects on long-chain polyunsaturated fatty acid concentrations in breast milk. J Am Diet Assoc. 105: 1098-103.
 49. Jensen CL. 2006. Effects of n-3 fatty acids during pregnancy and lactation. Am J Clin Nutr. 83(6); 1452-57.
 50. Jensen CL, Voigt RG, Prager TC, Zou YL, Fraley JK, Rozelle JC, Turcich MR, Llorente AM, Anderson RE, Heird WC. 2005. Effects of maternal docosahexaenoic acid intake on visual function and neurodevelopment in breastfed term infants. Am J Clin Nutr; 82:125–32.
 51. Sherry CL, Oliver JS, Marriage BJ. 2015. Docosahexaenoic acid supplementation in lactating women increases breast milk and plasma docosahexaenoic acid concentrations and alters infant omega 6:3 fatty acid ratio. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 95:63-9.
 52. Strain JJ, Davidson PW, Bonham MP, Duffy EM, Riner AS, Thurston SW, Wallace JMW, Robson PJ, Shamlaye CF, Georger LA, Sloane-Reeves J, Cernichlarl E, Canfield RL, Cox C, Huang LS, Jancluras J, Myers GJ, Clarkson TW. 2008. Associations of maternal long chain polyunsaturated fatty acids, methyl mercury, and infant development in the Seychelles child development nutiriton study. Neurotoxicology. 29(5); 776–782.
 53. Mihrshahi, S., Peat, J. K., Webb, K., E. R. Tovey, Marks, G. B., Mellis, C. M., Leeder, S. R. (2001). “The Childhood Asthma Prevention Study (CAPS): Design and Research Protocol of a Randomized Trial for the Primary Prevention of Asthma”, Controlled Clinical Trials, 22: 333–354
 54. Agostoni, C., Riva, E., Seaglioni, S., Marongoni, F., Radaelli, G., Giovannini, M. 1995. “Docosahexanoic Acid Status and Visual Activity Development Quatient of Healthy Term Infants”, The Lancet, 346, Sept. 2, 638.
 55. Oh, Robert. 2005. Practical applications of fish oil (Ω-3 fatty acids) in primary care. The Journal of the American Board of Family Practice / American Board of Family Practice. 18. 28-36.
 56. Innis SM. 2007. Human milk: maternal dietary lipids and infant development. Proc. Nut. Soc; 66(3): 397-404.
 57. Oken, E., Østerdal, M. L., Gillman, M. W., Knudsen, V. K., Halldorsson, T. I., Strøm, M., Bellinger, D. C., Hadders-Algra, M., Michaelsen, K. F., ve Olsen, S. F. 2008. Associations of maternal fish intake during pregnancy and breastfeeding duration with attainment of developmental milestones in early childhood: a study from the Danish National Birth Cohort. American Journal of Clinical Nutrition, 88(3), 789-796.
 58. Boylan M, Kuratko C, Hart S, Border B. Fatty acid composition of breast milk from low income lactating mothers in lubbock, Texas, Journal of the American Dietetic Association, 99(9):475-7.
 59. Martin MA, Lassek WD, Gaulin SJC, Evan RW, Woo JG, Geraghty SR 2012. Fatty acid composition in the mature milk of Bolivian forager horticulturalists: controlled comparisons with a US sample. Maternal and Child Nutrition. 8(3):404–41.
 60. Hibbeln JR, Davis JM, Steer C, Emmett P, Rogers I, Williams C, Golding J. 2007. Maternal seafood consumption in pregnancy and neurodevelopmental outcomes in childhood (ALSPAC Study): An observational cohort study. The Lancet. 369 : 578-85.
 61. S.Ü.R., 2018. Su Ürünleri Raporu. Güncelleme tarihi 01. 02. 2018. Erişim Tarihi. 04. 02. 2018. httpwww.zmo.org.trgenelbizden_detay. phpkod=27302&tipi=17&sube=0.
 62. Brantsaeter AL, Haugen M, Thomassen Y, Ellingsen DG, Ydersbond TA, Hagve TA, Alexander J, Meltzer HM. 2010. Exploration of biomarkers for total fish intake in pregnant Norwegian women. Public Health Nutr. 13(1) ; 54-62.
 63. Miyake Y, Tanaka K, Okubo H, Sasaki S, Arakawa M. 2013. Fish and fat intake and prevalence of depressive symptoms during pregnancy in Japan: Baseline data from the Kyushu Okinawa Maternal and Child Health Study. J Psychiatr Res. 47(5) ; 572-8
 64. FAO. 2016. The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Contributing to food security and nutrition for all. In). Rome. http://www. fao. org/3/a-i5555e. pdf. Erişim Tarihi. 23. 02. 2018.
 65. TÜİK 2017 Su ürünleri istatistikleri. Erişim tarihi. 26. 01. 2018, http://www. tarim. gov. tr/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/BSGM. pdf
 66. FDA. 2018. Advice About Eating Fish What Pregnant Women & Parents Should Know. https://www.fda.gov/downloads/Food/ResourcesFor You/Consumers/UCM536321. pdf Erişim tarihi. 27. 01. 2018.
 67. Erbaydar, N., 2016. Anne Dostu Hastane Programı Eğitimci Rehberi. Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı.
 68. S.B. 2009a. Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi. 2009. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. https://sbu. saglik. gov. tr/Ekutuphane/Yayin/319. Erişim tarihi. 28. 01. 2018.
 69. S.B. 2009b. Tamamlayıcı Beslenme Sağlık Çalışanları İçin Rehber Kitap. https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/Yayin/302. Erişim Tarihi. 28. 01. 2018).
 70. S.B. 2008. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Gebelik Ve Emziklilik Döneminde Beslenme. https://sbu.saglik.gov.tr/ Ekutuphane/Yayin/358.Erişim tarihi 28. 01. 2018
 71. BBR (Bebek_beslenme rehberi). 2018 aile sağlığı merkezi http://ihs.istanbulsaglik.gov.tr/data/content/bebek-dostu/asm_ bebek_beslenme_rehberi.pdf. Erişim. Tarihi. 28. 01. 2018).
 72. Birol, L., 2013. Hemşirelik Süreci. 10. Baskı. Berke Ofset Matbaacılık.
 73. SKS. 2017. SKS-Hastane (Versiyon-5; Revizyon-01) 1. Revizyon - 2. Baskı: Ankara, Mart 2016 ISBN: 978-975-590-558-7 sy.266
 74. UNICEF, 2013.https://www.unicef.org/turkey/ir/_mc29.html. Erişim Tarihi: 26.02.2018.